Neta Akademi whatsapp

UYGULAMALI GEÇİCİ VERGİ VE KURUMLAR VERGİSİ EĞİTİMİ

BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI ÜZERİNDE UYGULAMALI

EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ UYGULAMALI GEÇİCİ VERGİ VE KURUMLAR VERGİSİ EĞİTİMİ BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI ÜZERİNDE UYGULAMALI

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, cari vergilendirme dönemlerinin üçer aylık dönemlere bölünerek gelir veya kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Yürürlükteki vergi kanunları ve tebliğler kapsamında dönem mali karının doğru olarak tespit edilmesi, geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygun şekilde verilmesi ve verilen geçici vergi beyannamelerine bağlı olarak dönem sonlarında yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin hazırlanması titiz bir çalışmayı gerektirmektedir.

1999 yılında bu yana uygulanmakta olan geçici vergi uygulaması ile ilgili tüm hassas noktaları öğrenmek, geçici vergi beyannamesinin hazırlanması sırasında sorun yaşanabilecek alanları öğrenerek çözüm üretebilir hale gelmek, eksiksiz bir biçimde geçici vergi beyannamesini doldurup yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerini sorun yaşamadan teslim etmek isteyen tüm uygulamacıları eğitimimize bekliyoruz.

Önemli Not: Bu bir dönem sonu işlemleri eğitimi değildir. Dönem sonu işlemleri ile ilgili başlıklar bilgi amaçlı olarak verilecek olup, eğitim tamamen geçici vergi ve kurumlar vergisi uygulaması üzerinde yoğunlaşacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 217 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Açıklanması ve Güncel Olarak Yorumlaması Geçici Vergi Mükellefleri Kimlerdir Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar Hangileridir Geçici Vergide Vergilendirme Dönemleri Nasıl Tayin Edilir İşe Başlama, İşi Bırakma, Tasfiye Hallerinde Geçici Vergi Hesap Dönemleri Nasıl Tayin Edilir Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği (Nev’i Değişikliği) Hallerinde Hesap Dönemleri Nasıl Tayin Edilir Geçici Vergiye Tabi Kazanç Tespit Edilirken Nelere Dikkat Edilmelidir Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi Alacak ve Borç Senetleri İle Çeklerde Reeskont Uygulaması Vergi Mevzuatımıza Göre Uygulanabilecek Maliyet Tespit Yöntemleri ve Yöntemlerin Seçimi Şüpheli Alacaklar Amortisman Uygulaması Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin Azalan Bakiyeler Yöntemiyle Amortisman Ayrılabilir mi ? Dönem Sonu Mal Mevcutlarının Tespiti ve Değerlemesi Geçici Vergide Fiili Envanter / Kaydi Envanter Uygulaması Geçici Vergi Dönemlerinde İndirim ve İstisnaların Dikkate Alınması Geçici Vergide Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması Geçici Vergide Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu ve Özellikli Durumlar Geçici Vergi Dönemlerinde Bağış ve Yardımlar Geçici Vergide Gayri Maddi Hak Bedeli ve Ciro Primi Gibi Ödemeleri Geçici Vergide %10 Hata Kavramı ve Uygulamaya Etkisi Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu Geçici Verginin Hesaplanması 2018, 2019 ve 2020 Yıllarında Uygulanacak Geçici Vergi Oranı Geçici Verginin Beyanı ve Ödenmesi İle İlgili Süreler Geçici Vergi Dönemlerinde Banka Stopaj Kesintilerinin Durumu ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar Geçici Verginin Mahsubu Mükellef Grupları İtibarıyla Geçici Vergi Beyannamesine Eklenecek Belgeler Nelerdir Geçici Vergi Çalışmaları Yapılacağı Ortam Nedir ? Yasal Defterlere Hangi Miktarda Kayıt Yapılması Gerekir Geçici Vergi Çalışmalarına Başlamadan Önce Yapılması Gereken Kontroller Nelerdir Mizanın Geçici Vergi Çalışmalarına Hazır Hale Getirilmesi Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Kapsamında “Gelir ve Gider Kalemleri Üzerinde Netleştirme Yasağı” Nedir ? Bu Yasağa Aykırı İşlemler İçin Uygulanabilecek Ceza Nedir ? 1.Geçici Vergi Döneminde Açılış Kaydının Kontrolü Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı İle İlgili Kontroller Adat Faizi Hesaplama ve Adat Faizine İlişkin Fatura Düzenleme Kıst Döneme İlişkin Faiz Gelir ve Giderlerine İlişkin Kontroller Banka Stopajlarına İlişkin Kontroller Şüpheli Alacak Hesaplarına İlişkin Kontroller Dönemsonu Stoklarına İlişkin Kontroller Avans Hesaplarına İlişkin Kontroller Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderlere İlişkin Kontroller Gelecek Aylara Ait Gelirlere İlişkin Kontroller Gelir Tahakkukları Hesaplarına İlişkin Kontroller Gider Tahakkukları Hesaplarına İlişkin Kontroller Finansman Giderlerine İlişkin Kontroller 163 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Finansman Giderlerine İlişkin Kontroller Dövizli Hesapların Değerlenmesine İlişkin Kontroller Amortisman Hesaplamalarına İlişkin Kontroller SGK Teşviklerine İlişkin Kontroller Ödenmeyen SGK Primlerine İlişkin Kontroller Önceki Dönemlerde Ödenmeyip Cari Dönemde Ödemesi Yapılan SGK Primlerine İlişkin Yapılması Gereken İşlemler Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerine İlişkin Kontroller Bağış ve Yardımlara İlişkin Kontroller Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12.Maddesi Kapsamında “İlişkili Kişilerle” Yapılan İşlemlere İlişkin Kontroller İstisna ve Muafiyetlere İlişkin Kontroller Vergi Kanunlarımız Kapsamında İşle İlgili Gider Nedir / Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Nedir ? Geçici Vergi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Yer Alan “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler”in Tek Tek İncelenmesi ve Örnekler Yardımıyla Yapılması Gereken İşlemlerin Açıklanması Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerle İlgili Uygulamada Sıklıkla Yapılan Hatalar Nakit Sermaye Artırımı Teşviki Geçici Vergi Beyannamesine Yazılan Fatura Bilgilerinin Önemi Geçici Vergi Beyannamesinde Yer Alan Faaliyet Kodunun Önemi ve Anlamı Geçici Vergi Beyannamesinin Ekinde Yer Alan Gelir Tablosuna Dipnot Yazılması Zorunlumudur ? Geçici Vergi Dönemlerinde Sehven Eksik İşlem Yapılması Sebebiyle Yaşanabilecek Sorunlar Geçici Vergi İçin Düzeltme Beyannamesi Verme ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yasal Süresinde Ödenmeyen Geçici Vergilerin Durumu Uygulamalı Olarak Bir Örnek Üzerinden 3 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Vermiş Bir Kurumlar Vergisi Mükellefinin 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Beyanname Düzenleme Programı Yardımıyla Hazırlanması Aynı Firmaya İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyanname Düzenleme Programı Yardımıyla Hazırlanması Geçici Vergi dönemlerinde Hata Sonucu Eksik Beyanda Bulunulması Halinde Yapılması Gerekenler Beyanname Düzenleme Programı Yardımıyla Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Not: Eğitim Çalışmasına Katılanlara Geçici Vergiye Çalışmaları İle İlgili Kullanılabilecek Örnek Bir Kontrol Tablosu (Checklist) Verilecektir
EĞİTİM DETAYI
Eğitim Tarihi : 01 Kasım 2019 Cuma
Eğitim Süresi : 10:00 - 13:00 Yemek Arası 14:00 - 17:00
Ücreti : 250,00 TL (KDV Dahil)
İndirim ve Katılım Kontenjanı : 3-5 Kişilik Katılımlarda %5, 6 ve Üzeri Katılımlarda %10 indirim Uygulanır, Kontenjan 20 Kişi ile Sınırlıdır.
Belge : Eğitim Sonunda Kurum Onaylı Katılım Belgesi ve Eğitim Notları Verilecektir.
Kontenjanı dolan veya tamamlanan eğitimler : 25 Ocak 2019 Cuma : 9 Şubat 2019 Cumartesi : 2 Mart 2019 Cumartesi : 4 Mayıs 2019 Cumartesi : 1 Haziran 2019 Cumartesi : 1 Kasım 2019 Cuma
EĞİTMENLER
BİLGİ TALEP VE ÖN KAYIT FORMU
Ad Soyad Telefon Şehir E-Posta Mesajınız (İsteğe bağlı)
Bilgileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra müşteri temsilcimiz tarafınızla irtibata geçecektir.
Whatsapp Destek Hattı0553 782 6382